Feliksnavis

Nevalytos nuotekos patenka į sistemą. Organinių teršalų šalinimo bei nitratų oksidavimo iki nitritų procesas vyksta bioreaktoriuje, tiekiant suspaustą orą ir procese dalyvaujant aktyviajam dumblui. Anoksiniai procesai vyksta tuomet, kai aeracija yra neaktyvi (orapūtė išjungta).

Mikroorganizmai naudoja nitratų deguonį, kuris pašalina azotą iš nuotekų biologiniu būdu.

Fosforas bei aktyvusis dumblas sėda ant įrenginio dugno ir naudojant asenizacinę mašiną turėtų būti šalinami iš įrenginio.